Velkommen til one2taste.dk!

Når du afgiver bestilling, accepterer du de generelle nedenstående salgs og leveringsbetingelser fra One2taste. Læs dem venligst grundigt igennem.

ELEKTRONISK KOMMUNIKATION
Når du besøger one2taste.dk eller sender email til os, kommunikerer du med os elektronisk.
Vi gør opmærksom på, at elektronisk kommunikation er lige så bindende som anden skriftlig kommunikation.

COPYRIGHT
Alt indhold på hele hjemmesiden – så som tekst, grafik, billeder, logoer, knapikoner, lydklip, digitale downloads og andet indhold tilhører One2taste.

GENERELLE HANDELSBETINGELSER
• Bestilling
• Reklamationer
• Tilbud og ordre
• Mangelansvar
• Transport & leveringsbetingelser
• Garanti
• Returnering af varer og fortrydelsesret
• Produktansvar

Bestilling
De varer du ønsker at bestille lægges i indkøbskurven ved at `klikke´ på “læg i kurv” ud for de pågældende varer. Ved at `klikke´ på “indkøbskurven” kan du til enhver tid se hvilke varer du har lagt i indkøbskurven samt prisen på varerne. Når du er færdig med at vælge, hvilke varer du ønsker, og når du har accepteret nærværende handelsbetingelser, går du videre til betalingssiderne, hvor du kan afgive din bindende bestilling og gennemføre betalingen. Du kan afbryde købet helt frem til det tidspunkt, hvor du gennemfører betalingen.

Du skal være opmærksom på, at en aftale ikke anses for endelig indgået, før du modtager en ordrebekræftelse fra One2taste. Ordrebekræftelsen bliver sendt til den angivne e-mail adresse. I teoretiske tilfælde kan der ske systemfejl, der gør, at du kan bestille et produkt, der for One2taste ikke er muligt at producere. I sådanne tilfælde vil One2taste kontakte dig og opstille forskellige løsningsforslag, hvor en af dem altid vil være, at du kan lade handlen gå tilbage.

Ved bestilling af kundetilpassede varer som vand med eget logo, energidrik med eget logo og lign. bliver varen sat i produktion efter modtaget betaling. Ved standardvarer sker betaling på leveringsdatoen.

Reklamationer
Transportskader skal hurtigst muligt anmeldes til One2taste. Hvis transportskaden er tydelig på emballagen ved modtagelse, bedes du nægte modtagelsen og straks herefter kontakte One2taste, hvorefter skaden vil blive udbedret. Ved fejl, som først opdages, efter varen er taget i brug, skal du omgående reklamere til One2taste, dog senest 30 dage fra fakturadatoen og, hvis One2taste ønsker det, returnere varen. Indkommer reklamationen efter 30 dage, forbeholder One2taste sig ret til at afgøre, om fejlen skal udbedres. Det er dog en forudsætning, at disse mangler ikke er opstået som følge af din fejlagtige brug af produktet eller anden skadeforvoldende adfærd, der har medført manglen.

Vi refunderer rimelige fragtomkostninger, som du måtte have i forbindelse med returnering af varen, når reklamationen er berettiget.

Vi gør opmærksom på at nogle produkter er til kommercielt brug og derfor ydes der kun 1 års reklamationsret fra importørens side. Er du i tvivl om produktets garanti periode kontakt os venligst før du gennemfører dit køb.
Reklamations retten gælder fra leverings datoen. Uanset om produktet er taget i brug eller ej.

Ved henvendelse omkring reklamation bedes du have fakturaen af dit køb samt serie nummer parat. Du som kunde er ansvarlig for at fremskaffe alle nødvendige informationer som er relevant for reklamationen.

Ved forgæves tekniker besøg faktureres kunden 680kr + moms – Du som kunde er ansvarlig for at fremskaffe alle nødvendige informationer som er relevant for reklamationen:  Adresse, kontaktperson m. telefonnummer, dato for tekniker besøg samt nem adgang til produktet som reklamationen omhandler

Ved tekniker besøg hvor produktet ikke er omhandlet af garanti faktureres kunden for tekniker besøget.

Har i problemer med jeres tøndekøler kontakt os venligst på mail eller telefon.

Når du ønsker at reklamere over et produkt skal du kontakte One2taste på:  info@one2taste.dk, eller +45-23668514.

Tilbud og ordre
Tilbudet er, hvor intet andet anføres, gældende i 30 dage fra tilbudets datering, hvorefter det anses for bortfaldet, medmindre det forinden af One2taste er tilbagekaldt eller ændret, hvilket kan ske uden varsel.
Enhver ordre, herunder ordre baseret på tilbud afgivet af One2taste, er kun bindende for one2taste.dk i det omfang, den skriftlig er bekræftet, eller der i overensstemmelse med tilbudet er sket levering. Den af One2taste fremsendte ordrebekræftelse anses for godkendt af kunden, medmindre denne straks fremkommer med indsigelse mod det i ordrebekræftelsen anførte.

One2taste mangelansvar
One2taste mangelansvar følger købelovens regler. Herunder skal det særligt præciseres, at hvis varen er mangelfuld, kan køber stille krav om afhjælpning, om levering, (hvis manglen er væsentlig) eller et passende afslag i prisen. One2taste kan dog, hvis køberen vælger at kræve ophævelse af købet eller afslag i prisen, nægte dette og i stedet tilbyde afhjælpning eller ombytning.
Såfremt køber ophæver aftalen som følge af stor forsinkelse eller væsentlige mangler ved det leverede, er denne berettiget til at kræve sit tab erstattet efter dansk rets almindelige regler.

Transport & leveringsbetingelser
Ved levering af alle kundetilpassede varer aftales dato for levering individuelt. Typisk leveringstid 2-4 uger. Standardvarer leveres typisk indenfor 2-3 arbejdsdage. I alle tilfælde vil kunden få besked om leveringsdato ved ordre afgivelsen.

Når du har bestilt din varer hos one2taste.dk, modtager du en bekræftelse på at vi har modtaget din bestilling.

Leveringstid kan variere i ugerne 28-29-30, samt op til jul og nytår. Særlige forhold vedrørende levering vil fremgå af produktbeskrivelsen og du kan forvente besked, hvis der skulle være særlige opståede forhold ang. levering.

Indtræffer forsinkelser, er bestilleren kun berettiget til at ophæve aftalen, såfremt han samtidig med aftalens indgåelse har præciseret betydningen af, at levering sker på nøjagtig bestemt tid, og at han af One2taste har fået tilkendegivelse om, at dette kan overholdes.

One2taste.dk sørger for forsikring af forsendelsen og vil i tilfælde af beskadigelse af pakken under transporten, holde dig som kunde skadesløs. Eventuelt oplyst leveringstidspunkt er vejledende og kan således fraviges.

Garanti
One2taste yder den normale garanti efter købelovens bestemmelser.
One2taste yder ingen garanti på brudskader, efter kvittering for modtagelse.

I tilfælde hvor kunden ønsker at reklamere over en vare købt hos One2taste.dk og varen ikke er reklamationsberettiget skal kunden afholde udgifter for One2taste.dk iht. statens takster for kørsel, fragt og lign. Alle reklamationer skal anmeldes til one2taste.dk via e-mail til info@one2taste.dk.

Returnering af varer og fortrydelsesret
Ved standardvarer som eksempelvis “Move Energy” og “standard vand” gælder forbrugeraftalelovens §18, hvilket giver dig 14 dages fuld returret, gældende fra tidspunktet du som kunde modtager din bestilling med mulighed for ombytning eller refundering af det fulde beløb fra os til dig. Fortrydes købet af varen, skal dette meddeles One2taste inden for den 14 dages fortrydelsesfrist. Køber har herefter 14 dage til at sende varen retur til den af One2taste angivne adresse. Har varen været taget i brug eller har andre fejl og mangler efter returnering, hæfter køber for en eventuel værdiforringelse af produktet, som One2taste vurderer og fastsætter. Dette beløb vil blive modregnet beløbet kunden måtte have til gode hos One2taste. Ved kundetilpassede produkter, som eksempelvis “Vand med logo” og “Energidrik med logo”, er der lovmæssigt kun fortrydelsesret indtil produktionen påbegyndes. Se forbrugeraftaleloven §18, Stk. 4

Originalemballagen skal desuden returneres i en stand, der gør et videresalg muligt, idet der på emballagen er anvist brugbare oplysninger om produktets anvendelse såvel som mål/værdier, som er nødvendig info for vores andre kunder. Da der ikke kan skaffes ny emballage til produkterne, har emballagen stor værdi for produktet og skal derfor med retur. Det er derfor vigtigt at der ikke sættes tape eller andre klistermærker direkte på original emballage.
Specialfremstillede varer dvs. varer, som er fremstillet specielt til dig, tages ikke retur.

Returvarer skal vedlægges kopi af originalfaktura samt oplysninger om, hvorvidt du ønsker varen byttet, eller om du ønsker pengene retur. I tilfælde af at du ønsker pengene retur, skal vi også bruge registrerings- og kontonummer (IKKE kortnummer) på den konto, som pengene skal overføres til. Returvarer håndteres i den rækkefølge vi modtager dem, og vi tilbagebetaler hurtigst muligt tilgodehavende beløb, dog senest 14 dage efter modtagelse. Som kunde afholder du selv forsendelsesomkostningerne i forbindelse med returnering af varen, samt risikoen ved bortkomst eller beskadigelse på varen under transport. Vi anbefaler derfor at varen pakkes forsvarligt og returneres med en forsikring, som dækker varens fulde værdi. Bemærk: Returvarer sendt pr. efterkrav modtages ikke.

Er du oprettet som kunde i systemet, kan du til enhver tid anmode om, at vi sletter dine data. Dette gøres ved at sende en e-mail til: info@one2taste.dk

Produktansvar
One2taste.dk er ansvarlig for produktansvar i henhold til den til enhver tid gældende lovgivning herom, men påtager sig ikke ansvar i videre omfang, end hvad der følger af loven. Efter modtagelsen af varen fralægger one2taste.dk sig ethvert ansvar for personskade.

Indlevering af eget grafisk materiale
Hvis du ønsker at få produceret grafisk materiale leveret af dig, er det dit eget ansvar at have den nødvendige tilladelse til reproduktion af det leverede materiale. One2taste har intet ansvar for manglende hjemmel til reproduktion, mangfoldiggørelse eller udgivelser af skrift, tegninger, mønstre, illustrationer, tekster, varemærker, andre forretningskendetegn og øvrigt vareudstyr herunder formgivning eller andet, der kan være underkastet tredjemands rettigheder. Pådrager One2taste sig ansvar over for tredjemand i anledning af din manglende hjemmel til udnyttelse af tredjemands tilkommende rettigheder, holder du One2taste skadesløs for et sådan ansvar. One2taste forbeholder sig retten til ikke at producere dine motiver, såfremt One2taste er i tvivl, om det strider mod lovgivning eller kan virke stødende for nogen. One2taste forbeholder sig retten til ikke at producere dine egne motiver, såfremt det af One2taste vurderes til at være i for dårlig kvalitet. Ud over det angivne i slags og leverigsbetingelserne gælder købeloven.

SPØRGSMÅL:

Har du spørgsmål til vores handelsbetingelser, er du altid velkommen til at emaile os på: info@one2taste.dk